Tvorba strihovej dokumentácie

Kvalitne spracovaný strih je základ úspechu. Vieme pre Vás urobiť konštrukciu základnej strihovej dokumentácie podľa rôznych foriem predlohy:

  • ručný nákres/umelecká skica
  • fyzický model – hotový výrobok (bez nutnosti párania na dielce)
  • fotografia modelu
  • technický nákres alebo papierový strih – urobíme kontrolu správnosti/zhody strihu (v prípade, že dokumentáciu urobila iná dielňa)

Veľkostné stupňovanie strihu

Stupňovanie základného strihu urobíme na základe predloženej veľkostnej tabuľky. Ak takouto tabuľkou nedisponujete, doporučíme vám vhodný spôsob stupňovania my.