Sériová výroba

Naše výrobné kapacity vieme upraviť tak, aby sme boli schopní zastrešiť aj dopyt väčšieho objemu alebo dopyty na pravidelnej báze. V prípade sériovej výroby a opakovanej spolupráce vieme optimalizovať jednotlivé výrobné kroky tak, aby sme dosiahli čo najväčšiu úsporu výrobného času a ceny. Pred spustením sériovej výroby vždy najprv vyrobíme vzorku, ktorú si s klientom odsúhlasíme. Na jej základe stanovíme optimálny spôsob spracovania výrobku, získame predstavu o náročnosti a cene.